Nemčina na mieru

Vyučovanie jazyka nemeckého

Audit jazykových znalostí

Prekladateľstvo

Tlmočníctvo

 

Ing. Zuzana Jenčíková

zuzijen@gmail.com

+421 948 163 390

 

Kontakt

Jencik.sk


Rajčianska 40

821 07 Bratislava

 

zuzijen@gmail.com

 

+421 948 163 390


 


Zväčšiť mapu

Učebňa

Jazykové úrovne

Úvod InfoJazykové úrovne

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti (skratka SERR, anglicky CEFR – Common European Framework of Reference for Languages) je dokument Rady Európy Európskej únie, ktorý obsahuje popis schopností, získaných jednotlivcami, ktorí študujú cudzí jazyk krajín EÚ. Slúži na určenie stupňa jazykovej úrovne

a úrovne jazykového vzdelávania v rôznych oblastiach. Jeho hlavným cieľom je poskytnutie metódy pri overovaní jazykových poznatkov a ich vyučovaní, ktorá sa uplatňuje pri hodnotení jazykovej úrovne vo všetkých jazykoch krajín Európy.

CEFR obsahuje šesť stupňov hodnotenia (A1, A2, B1, B2, C1 a C2).

 Stupne ovládania jazyka

CEFR rozlišuje tri okruhy jazykovej zručnosti - Základy, Autonómia a Ovládanie, ktoré sú rozdelené na dva stupne. Celkovo existuje šesť úrovní hodnotenia jazykovej zručnosti a každá z nich určuje jazykové schopnosti jednotlivca zodpovedajúce jednotlilvým stupňom jazykových znalostí. Ide o porozumenie textov, hovorovej reči, písomného 

a konverzačného prejavu, čiže je celkovo hodnotená písomná a hovorová komunikačná schopnosť jednotlivca

v danom jazyku.

A – Základy

  • A1 – Úroveň začiatočník
  • A2 – Úroveň základná

B – Autonómia

  • B1 – Úroveň mierne-pokročilá
  • B2 – Úroveň pokročilá

C – Ovládanie

  • C1 – Úroveň stredne-pokročilá
  • C2 – Úroveň pokročilá alebo ovládanie jazyka na najvyššej úrovni
Copyright 2013 - 2022 © jencik.sk